Wakacje w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

 

Pretekst do wypoczynku

17 November 2011r.

W ciągu XX-lecia ukazało się ponad 200 tytułów publikacji turystycznych o województwie gdańskim, wydanych w nakładzie 2 milionów egzemplarzy. Jest to poważny dorobek świadczący również o dużym rozwoju naszej turystyki, której towarzyszyły te wydawnictwa. W liczbach tych nie zmieściła się jednak publikacja, traktująca odrębnie o zagadnieniach pracowniczego wypoczynku turystycznego. Lukę tę wypełnia obecnie Informator. Wypoczynek turystyczny na Pomorzu Gdańskim.


Kartki Z Dziejów pomorza gdańskiego

17 November 2011r.

Tereny obecnego woj. gdańskiego wchodziły dawniej w skład krainy zwanej Pomorzem Gdańskim, które od zarania swej historii było częścią składową zjednoczonego w X wieku Państwa Polskiego. Dzieje tej krainy można w wielkim uproszczeniu podzielić na 6 okresów: • Od 997 r. przynoszącego najstarszą wzmiankę dotyczącą stolicy tego regionu — Gdańska ("urbs Gyddanyzc") do 1308 r., kiedy to Krzyżacy dokonali podstępnie okrutnej rzezi ludności Gdańska. Był to okres panowania rodzimej dynastii książąt gdańskich i gdańsko-pomorskich oraz przynależności tych ziem do Polski.


Narodziny I Rozwoj Turystyki na wybrzeżu Gdańskim

17 November 2011r.

Narodziny I Rozwoj Turystyki na wybrzeżu Gdańskim Gdy tylko pozwala nam czas, warunki atmosferyczne i... kieszeń, chętnie korzystamy z wypoczynku turystycznego. Często nie zastanawiamy się jednak nad tym, kiedy on się narodził, jakie przechodził przemiany czy jakie są formy i konsekwencje tego relaksu oraz związane z nim problemy. Sprawom tym należy poświęcić nieco miejsca.


Formy i Funkcje Wypoczynku Turystycznego

17 November 2011r.

Formy i Funkcje Wypoczynku Turystycznego Turystyka, jako pojęcie obejmujące wszelkie formy wypoczynku turystycznego (i związane z nim zjawiska), jest stosunkowo młodą dziedziną działalności społecznej i gospodarczej (zwłaszcza przy uwzględnieniu jej obecnej masowości). Niemniej zdążyły się już przyjąć pewne definicje dotyczące tego zagadnienia. Jedna z nich, najbardziej ogólna, podana przez prof. dra Z. Filipowicza (Urządzenia turystyczne. Warszawa 1963), mówi o tym kogo należy uważać za turystę. Otóż:


Ustka Zabytki

24 July 2013r.

ZABYTKI USTKI Choć Ustka to nieduże miasto, jeżdżąc samochodem, łatwo się tu zgubić. Kręte uliczki i ruch jednokierunkowy powodują, że nie znający Ustki kierowca może „zrobić kilka kółek", nim dotrze do określonego miejsca. Dlatego na zwiedzanie miasta najlepiej wybrać się pieszo, zostawiając samochód na którymś z parkingów (im bliżej morza tym latem trudniej o wolne miejsca). Centrum miasta to rejon ulic Marynarki Polskiej i Grunwaldzkiej, do których trafia się, jadąc od strony Słupska.