Wakacje w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

  [1]  2  3  Następna >

Zmęczenie, przemęczenie...

17 November 2011r.

Zmęczenie, przemęczenie wystąpią szybciej, jeżeli w naszym życiu nie uregulujemy takich spraw jak dostatecznie długi sen racjonalne żywienie, wychowanie fizyczne, hartowanie ustroju... Pamiętaj, że nikt nie może i nie będzie dbać o Twoje zdrowie, jeśli sam nie będziesz pamiętał o tym w pracy, w dzień wolny od pracy i podczas urlopu. Jeśli sam nie potrafisz korzystać z tych środków odpoczynku, które stwarza nasz ustrój społeczny." (A. H a n-s e n: Ucz się odpoczywać. Warszawa 1962).


Kartki Z Dziejów pomorza gdańskiego

17 November 2011r.

Tereny obecnego woj. gdańskiego wchodziły dawniej w skład krainy zwanej Pomorzem Gdańskim, które od zarania swej historii było częścią składową zjednoczonego w X wieku Państwa Polskiego. Dzieje tej krainy można w wielkim uproszczeniu podzielić na 6 okresów: • Od 997 r. przynoszącego najstarszą wzmiankę dotyczącą stolicy tego regionu — Gdańska ("urbs Gyddanyzc") do 1308 r., kiedy to Krzyżacy dokonali podstępnie okrutnej rzezi ludności Gdańska. Był to okres panowania rodzimej dynastii książąt gdańskich i gdańsko-pomorskich oraz przynależności tych ziem do Polski.


Położenie, Obszar, Regiony Naturalne wybrzeża Gdańskiego

17 November 2011r.

Położenie, Obszar, Regiony Naturalne Województwo gdańskie zajmujące część Polski północnej stanowi zarazem fragment Niżu Środkowoeuropejskiego. Położone jest ono pomiędzy 53p35' a 54°50' szerokości północnej oraz pomiędzy 17°27' a 19°39' długości wschodniej. Powierzchnia jego wynosi 10 984 km2. Długość granic — 740 km, w tym: z woj. koszalińskim — 133 km, z woj. bydgoskim — 202 km, z woj. olsztyńskim — 144 km, i z ZSRR — 1 km oraz granice morskie — 260 km. Ludność województwa liczy 1 353 000 osób, a gęstość zaludnienia — 123 osoby na 1 km2. W skład województwa wchodzi 18 powiatów ( w tym 5 miejskich), na terenie których znajduje się 27 miast, 5 osiedli i 145 gromad.


Gospodarka, Kultura, Turystyka

17 November 2011r.

Gospodarka, Kultura, Turystyka Funkcje ekonomiczne woj. gdańskiego najlepiej ilustruje struktura zatrudnienia w gospodarce uspołecznionej, która na 31 XII 1965 r. przedstawiała się następująco (w tysiącach osób): przemysł — 159, transport i łączność — 62, obrót towarowy — 44, budownictwo — 39, rolnictwo i leśnictwo — 36. Dominującą rolę odgrywa gospodarka morska, która obejmuje produkcję usług (transport morski, porty, stocznie remontowe) oraz produkcję dóbr materialnych (przemysł okrętowy, rybołówstwo morskie). Do największych skupisk ludności stanowiących ważne ośrodki produkcji usług i dóbr materialnych (a także centra administracyjne, handlowe, kulturalne, oświatowe) należą miasta, mające następujące liczby mieszkańców (w tysiącach osób): Gdańsk — 321, Gdynia — 166, Elbląg — 84, Sopot — 45, Tczew — 37, Starogard — 30, Wejherowo — 29, Malbork — 28, Lębork — 23, Kwidzyn — 22, Rumia — 20. Wyodrębnione 3 miasta, tzw. Trójmiasto (Gdańsk, Sopot, Gdynia), stanowią jednocześnie ważny ośrodek naukowy o znaczeniu ogólnopolskim (7 wyższych uczelni oraz liczne instytuty, specjalizujące się głównie w gospodarce morskiej).


Marian Mokwa

17 May 2012r.

MOKWA Marian Mokwa, od wielu lat jeden z najbardziej znanych i popularnych malarzy marynistów, jest rodowitym Kaszubą i zasłużonym działaczem ruchu niepodległościowego na Wybrzeżu. To on razem z doktorem Franciszkiem Kręckim, przywódcą tajnej organizacji polskiej w Gdańsku, i Antonim Abrahamem (patrz pod A) przygotowywał na Kaszubach zbrojne powstanie na wypadek, gdyby Niemcy nie chcieli ratyfikować traktatu wersalskiego. Życie tego dziś sędziwego artysty było ruchliwe i bogate.


Mora

17 May 2012r.

MORA Mora, czyli zmora, jest na ogół kobietą. Mogła stać się morą z różnych przyczyn. Wystarczy, by matka chrzestna w czasie chrztu dziecka u pomyślała o morze, a już 283 dziewczynka staje się morą. Jest też nią na pewno najstarsza lub najmłodsza z siedmiu córek, jeśli rodzice poza tym nie mają syna. Morami stają się wreszcie porzucone dziewczyny, ale dręczą wtedy tylko niewiernego chłopca. Inne mory męczą, poza ludźmi,


kaszubskie wesele

21 May 2012r.

WESELE Poprzedzają je, tak jak wszędzie, swaty, które po kaszubsku nazywają się wreje (patrz poniżej pod W). Jeśli wreje dadzą wynik pomyślny, pierwszy drużba sprasza weselnych gości zazwyczaj żartobliwą rymowanką. Oto przykład „radźby" — zapro-sin: Pón brutman z panną brutką Nisko sę kłaniają I ma wesele waji zaprószają. Wesele będze we wtórk Strzodę, czwórtk, piątk, Tede nóprzód zapytóme, Cze to kuńc, cze to początk. Wesele będze bogate: Dwa wołe rogate, Jeden w komorze, Dredżi w oborze. Jak tego w komorze zjeme, To tego w oborze zabij eme. Będze tam sroka bez oka, A sarna bez boka, A kur bez grzebienia, A krowa bez wymienia. Wieprz


Strona 1 z 3,   [1]  2  3  Następna >