Wakacje w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

  [1]  2  Następna >

Nad Rzekami

02 December 2011r.

Nad Rzekami Nieodłącznym elementem pejzażu koszalińskiego są rzeki - o czystej wodzie, wartkie, bardzo malownicze, choć na ogól niewielkie i niezbyt głębokie. Ze względu na swe piękno i obfitość ryb - bardzo cenione przez turystów-wodniaków i wędkarzy.


Osobliwości Przyrodnicze Zachodniopomorskich Wód

02 December 2011r.

Osobliwości Przyrodnicze Koszalińskich Wód Wielką atrakcją koszalińskich jezior i rzek jest ich zasobność w ryby. Występują tu prawie wszystkie gatunki żyjące w Polsce oraz obfitość ptactwa błotnego i wodnego. Licznie zasiedlają je majestatyczne łabędzie, żarłoczne kormorany, łyski, perkozy, kurki wodne, nury czarnoszyje. Rzadziej spotkać można czarne bociany, czaple siwe, żurawie. Do najrzadszych ptaków nad koszalińskimi wodami inależą orły bieliki. Bogato reprezentowana jest też flora. W jeziorach i na torfowiskach rośnie wiele gatunków roślin reliktowych jak np. lobelia jeziorna, czy poryblin. Ze względu na unikalność fauny i flory, walory przyrodniczo-krajobrazowe część jezior koszalińskich znajduje się pod szczególną ochroną prawną. Do rezerwatów przyrody zaliczono jeziora lobeliowe, nazwane tak, ponieważ występuje w nich lobelia Dartmanna, a także inne rośliny reliktowe jak poryblin jeziorny czy brzeżyca jedno-kwiatowa. Takimi rezerwatami wodno-florystycznymi są jeziora lobeliowe: Piekiełko i Szare w gminie Bobolice, Czarnówek w gminie Złocieniec, Kiełpino w gminie Wierzchowo.


Kajakiem I Żaglówką

02 December 2011r.

Województwo zachodniopomorskie jest dobrym terenem do uprawiania kajakarstwa i żeglarstwa. Liczne rzeki i jeziora nadają się bowiem do organizowania spływów wodnych. O atrakcyjności szlaków kajakowych decyduje przede wszystkim czystość wód, bogactwo krajobrazów i spokój panujący nad większością rzek i jezior. Można przepłynąć wiele kilometrów nie napotykając na człowieka. Mankamentem jest brak turystycznej bazy noclegowej. Wybierając się na kilkudniowy spływ koniecznie należy zabrać namiot i inny sprzęt biwakowy.


Szlaki kajakowe

02 December 2011r.

Szlaki kajakowe RZEKA DRAWA - dopływ Noteci. Wypływa z Doliny Pięciu Jezior pomiędzy Połczynem Zdrojem i Kluczewem. Do zorganizowania spływów kajakowych nadaje się od Czaplinka; najdogdniejsze miejsce wodowania na przystani w ośrodku PTTK na jez. Drawsko.


Szlaki kajakowe Rzeka Gwda

02 December 2011r.

Szlaki kajakowe Rzeka Gwda, także prawy dopływ Noteci. Źródła jej znajdują się w pobliżu wsi Stare Wierzchowo pod Szczecinkiem.


Szlaki kajakowe - Rzeka Parsęta

02 December 2011r.

Szlaki kajakowe Rzeka Parsęta, uchodząca do Bałtyku w Kołobrzegu ma źródła w okolicach wsi Parsęcko, niedaleko Szczecinka. W górnym biegu niezmiernie uciążliwa ze względu na przeszkody — zwalone drzewa, głazy, gałęzie, chaszcze zarastające nurt, ale właśnie na tym odciinku ze względu na swoją dzikość jest urzekająco piękna.


Pętla Szczecinecka

02 December 2011r.

Szlaki kajakowe Pętla Szczecinecka - jest uroczym szlakiem okrężnym, prowadzącym jeziorami i rzekami w pobliżu Szczecinka. W tej miejscowości rozpoczynamy spływ i tu też go kończymy. Długość trasy ok. 65 km. Szlak niezwykle interesujący ze względu na różnorodność otaczającego krajobrazu. Przepłynąć go można w 4—5 dni. Płyniemy m. in. rzekami Dołgą, Gwdą i Nie-zdobną, przez jeziora Wielimie, Wierzchowo, Drężno, Smoleńsko, Dębno itd. Trasa łatwa, w dwóch miejscach jednak trzeba przenosić kajaki. Szczegółowe opisy wymienionych szlaków znaleźć można w przewodniku dla kajakarzy "kajakiem po wodach Pomorza Zachodniego" Z. Wrześniowskiego i M. Sperskiego. Odsyłamy do niego wszystkich, którzy planują spływ rzekami koszalińskimi. Oprócz wymienionych, w Koszalińskiem jest jeszcze wiele innych szlaków wodnych. Bardzo interesujące są np. niewielkie rzeczki, jeszcze nie uczęszczane i nie opisane w przewodnikach dla kajakarzy. Wprawnym wodniakom można polecić niezwykle interesującą wędrówkę jeziorami środkowej części Pojezierza Drawskiego, od Szczecinka aż do Czaplinka.


Strona 1 z 2,   [1]  2  Następna >