Wakacje w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

 

Zmęczenie, przemęczenie...

17 November 2011r.

Zmęczenie, przemęczenie wystąpią szybciej, jeżeli w naszym życiu nie uregulujemy takich spraw jak dostatecznie długi sen racjonalne żywienie, wychowanie fizyczne, hartowanie ustroju... Pamiętaj, że nikt nie może i nie będzie dbać o Twoje zdrowie, jeśli sam nie będziesz pamiętał o tym w pracy, w dzień wolny od pracy i podczas urlopu. Jeśli sam nie potrafisz korzystać z tych środków odpoczynku, które stwarza nasz ustrój społeczny." (A. H a n-s e n: Ucz się odpoczywać. Warszawa 1962).


Pretekst do wypoczynku

17 November 2011r.

W ciągu XX-lecia ukazało się ponad 200 tytułów publikacji turystycznych o województwie gdańskim, wydanych w nakładzie 2 milionów egzemplarzy. Jest to poważny dorobek świadczący również o dużym rozwoju naszej turystyki, której towarzyszyły te wydawnictwa. W liczbach tych nie zmieściła się jednak publikacja, traktująca odrębnie o zagadnieniach pracowniczego wypoczynku turystycznego. Lukę tę wypełnia obecnie Informator. Wypoczynek turystyczny na Pomorzu Gdańskim.


Gospodarka, Kultura, Turystyka

17 November 2011r.

Gospodarka, Kultura, Turystyka Funkcje ekonomiczne woj. gdańskiego najlepiej ilustruje struktura zatrudnienia w gospodarce uspołecznionej, która na 31 XII 1965 r. przedstawiała się następująco (w tysiącach osób): przemysł — 159, transport i łączność — 62, obrót towarowy — 44, budownictwo — 39, rolnictwo i leśnictwo — 36. Dominującą rolę odgrywa gospodarka morska, która obejmuje produkcję usług (transport morski, porty, stocznie remontowe) oraz produkcję dóbr materialnych (przemysł okrętowy, rybołówstwo morskie). Do największych skupisk ludności stanowiących ważne ośrodki produkcji usług i dóbr materialnych (a także centra administracyjne, handlowe, kulturalne, oświatowe) należą miasta, mające następujące liczby mieszkańców (w tysiącach osób): Gdańsk — 321, Gdynia — 166, Elbląg — 84, Sopot — 45, Tczew — 37, Starogard — 30, Wejherowo — 29, Malbork — 28, Lębork — 23, Kwidzyn — 22, Rumia — 20. Wyodrębnione 3 miasta, tzw. Trójmiasto (Gdańsk, Sopot, Gdynia), stanowią jednocześnie ważny ośrodek naukowy o znaczeniu ogólnopolskim (7 wyższych uczelni oraz liczne instytuty, specjalizujące się głównie w gospodarce morskiej).


Narodziny I Rozwoj Turystyki na wybrzeżu Gdańskim

17 November 2011r.

Narodziny I Rozwoj Turystyki na wybrzeżu Gdańskim Gdy tylko pozwala nam czas, warunki atmosferyczne i... kieszeń, chętnie korzystamy z wypoczynku turystycznego. Często nie zastanawiamy się jednak nad tym, kiedy on się narodził, jakie przechodził przemiany czy jakie są formy i konsekwencje tego relaksu oraz związane z nim problemy. Sprawom tym należy poświęcić nieco miejsca.


Formy i Funkcje Wypoczynku Turystycznego

17 November 2011r.

Formy i Funkcje Wypoczynku Turystycznego Turystyka, jako pojęcie obejmujące wszelkie formy wypoczynku turystycznego (i związane z nim zjawiska), jest stosunkowo młodą dziedziną działalności społecznej i gospodarczej (zwłaszcza przy uwzględnieniu jej obecnej masowości). Niemniej zdążyły się już przyjąć pewne definicje dotyczące tego zagadnienia. Jedna z nich, najbardziej ogólna, podana przez prof. dra Z. Filipowicza (Urządzenia turystyczne. Warszawa 1963), mówi o tym kogo należy uważać za turystę. Otóż: