Wakacje w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

 

Kartki Z Dziejów pomorza gdańskiego

17 November 2011r.

Tereny obecnego woj. gdańskiego wchodziły dawniej w skład krainy zwanej Pomorzem Gdańskim, które od zarania swej historii było częścią składową zjednoczonego w X wieku Państwa Polskiego. Dzieje tej krainy można w wielkim uproszczeniu podzielić na 6 okresów: • Od 997 r. przynoszącego najstarszą wzmiankę dotyczącą stolicy tego regionu — Gdańska ("urbs Gyddanyzc") do 1308 r., kiedy to Krzyżacy dokonali podstępnie okrutnej rzezi ludności Gdańska. Był to okres panowania rodzimej dynastii książąt gdańskich i gdańsko-pomorskich oraz przynależności tych ziem do Polski.


Gospodarka, Kultura, Turystyka

17 November 2011r.

Gospodarka, Kultura, Turystyka Funkcje ekonomiczne woj. gdańskiego najlepiej ilustruje struktura zatrudnienia w gospodarce uspołecznionej, która na 31 XII 1965 r. przedstawiała się następująco (w tysiącach osób): przemysł — 159, transport i łączność — 62, obrót towarowy — 44, budownictwo — 39, rolnictwo i leśnictwo — 36. Dominującą rolę odgrywa gospodarka morska, która obejmuje produkcję usług (transport morski, porty, stocznie remontowe) oraz produkcję dóbr materialnych (przemysł okrętowy, rybołówstwo morskie). Do największych skupisk ludności stanowiących ważne ośrodki produkcji usług i dóbr materialnych (a także centra administracyjne, handlowe, kulturalne, oświatowe) należą miasta, mające następujące liczby mieszkańców (w tysiącach osób): Gdańsk — 321, Gdynia — 166, Elbląg — 84, Sopot — 45, Tczew — 37, Starogard — 30, Wejherowo — 29, Malbork — 28, Lębork — 23, Kwidzyn — 22, Rumia — 20. Wyodrębnione 3 miasta, tzw. Trójmiasto (Gdańsk, Sopot, Gdynia), stanowią jednocześnie ważny ośrodek naukowy o znaczeniu ogólnopolskim (7 wyższych uczelni oraz liczne instytuty, specjalizujące się głównie w gospodarce morskiej).


Narodziny I Rozwoj Turystyki na wybrzeżu Gdańskim

17 November 2011r.

Narodziny I Rozwoj Turystyki na wybrzeżu Gdańskim Gdy tylko pozwala nam czas, warunki atmosferyczne i... kieszeń, chętnie korzystamy z wypoczynku turystycznego. Często nie zastanawiamy się jednak nad tym, kiedy on się narodził, jakie przechodził przemiany czy jakie są formy i konsekwencje tego relaksu oraz związane z nim problemy. Sprawom tym należy poświęcić nieco miejsca.


Krajobraz wybrzeża

24 May 2012r.

Na naszym wybrzeżu wyróżniamy trzy typy krajobrazowe: typ wybrzeża stromy, bagienny i wydmowy. Wybrzeże strome i urwiste, podmywane wciąż przez kipiel morską i z biegiem czasu cofające się wstecz, przedstawiają zniszczone przez aforazję morską wysokie równiny, zbudowane z utworów lodowcowych. Są to tzw. kępy, których na Pomorzu Gdańskim jest cztery: Swarzewska, Pucka, Oksywska i Radłowska. Na wybrzeżu Pomorza Szczecińskiego w kilku miejscach podchodzą do plaży również podobne wysoczyzny zbudowane z moren lodowcowych, jak .-na wyspie Wolin, pod Kołobrzegiem, na przylądku Jarosławiec i pod Ustką. Drugi typ wybrzeża to wybrzeże nizinne i zabagnione, powstałe na dnie dawnych pradolin dyluwialnych, z których najważniejsza jest pradolina Wisły ciągnąca się od Gdyni do Rewy i od ujścia Płutnicy na północ od Pucka