Wakacje w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

 

Województwo zachodniopomorskie

02 September 2011r.

Województwo zachodniopomorskie kojarzy się każdemu turyście z morzem, lasami i jeziorami. Istotnie, to trzy zasadnicze walory krajobrazowe województwa. Ściągają one co roku w lecie coraz liczniejsze rzesze wczasowiczów i turystów. Głównie nad morze, znacznie mniej zaś na pojezierze. Nad koszalińskimi jeziorami jeszcze niezbyt rojno. A przecież znaleźć tu można wymarzone warunki do wypoczynku.


Jak powstały wody - zachodniopomorskie

02 December 2011r.

Krajobraz województwa zachodniopomorskiego ukształtował lodowiec skandynawski. Przed kilkudziesięciu tysiącami lat spełzły na te tereny olbrzymie masy śniegu z gór Skandynawii. Przemienione w lód niosły ze sobą liczne okruchy skalne: głazy, żwir, piasek. Po ociepleniu się klimatu, pochód lodowca ustał. W miejscach gdzie sięgało jego czoło z naniesionych materiałów skalnych utworzył się wał zwany moreną czołową. Dziś są to najwyższe wzniesienia na Pojezierzu przekraczające wysokość 200 m npm. W miarę dalszego ocieplania klimatu lodowiec stopniowo topniał, cofał się na północ a wmarznięte w lód głazy żwir i piasek osiadały, tworząc tzw, morenę denną - ciąg łagodnie opadających wzniesień.


Nad Rzekami

02 December 2011r.

Nad Rzekami Nieodłącznym elementem pejzażu koszalińskiego są rzeki - o czystej wodzie, wartkie, bardzo malownicze, choć na ogól niewielkie i niezbyt głębokie. Ze względu na swe piękno i obfitość ryb - bardzo cenione przez turystów-wodniaków i wędkarzy.


Osobliwości Przyrodnicze Zachodniopomorskich Wód

02 December 2011r.

Osobliwości Przyrodnicze Koszalińskich Wód Wielką atrakcją koszalińskich jezior i rzek jest ich zasobność w ryby. Występują tu prawie wszystkie gatunki żyjące w Polsce oraz obfitość ptactwa błotnego i wodnego. Licznie zasiedlają je majestatyczne łabędzie, żarłoczne kormorany, łyski, perkozy, kurki wodne, nury czarnoszyje. Rzadziej spotkać można czarne bociany, czaple siwe, żurawie. Do najrzadszych ptaków nad koszalińskimi wodami inależą orły bieliki. Bogato reprezentowana jest też flora. W jeziorach i na torfowiskach rośnie wiele gatunków roślin reliktowych jak np. lobelia jeziorna, czy poryblin. Ze względu na unikalność fauny i flory, walory przyrodniczo-krajobrazowe część jezior koszalińskich znajduje się pod szczególną ochroną prawną. Do rezerwatów przyrody zaliczono jeziora lobeliowe, nazwane tak, ponieważ występuje w nich lobelia Dartmanna, a także inne rośliny reliktowe jak poryblin jeziorny czy brzeżyca jedno-kwiatowa. Takimi rezerwatami wodno-florystycznymi są jeziora lobeliowe: Piekiełko i Szare w gminie Bobolice, Czarnówek w gminie Złocieniec, Kiełpino w gminie Wierzchowo.


Największe i najgłębsze

02 December 2011r.

Turystę - żeglarza i wędkarza pociąga zawsze urok wielkiej wody. Które więc jeziora koszalińskie należą do najwięk-czych? Czołówkę tworzą: jez. Jamno o powierzchni 2.290 ha, Drawsko - 1.862 ha, Wielimie - 1.830 ha, Bukowo - 1.800 ha, Lubię - 1.483 ha, Pile - 933, Siecino - 776 ha, Wierzchowo - 731 ha, Komorze - 492 ha. Najgłębsze jest jez. Drawsko pod Czaplinkiem. Maksymalna jego głębokość wynosi 79,7 m i pod tym względem zajmuje ono drugie miejsce w Polsce. Kolejne miejsca na liście najgłębszych w woj. koszalińskim zajmują: Pile - 54 m, Siecino — 48 ip i Lubię 46 m.


Kajakiem I Żaglówką

02 December 2011r.

Województwo zachodniopomorskie jest dobrym terenem do uprawiania kajakarstwa i żeglarstwa. Liczne rzeki i jeziora nadają się bowiem do organizowania spływów wodnych. O atrakcyjności szlaków kajakowych decyduje przede wszystkim czystość wód, bogactwo krajobrazów i spokój panujący nad większością rzek i jezior. Można przepłynąć wiele kilometrów nie napotykając na człowieka. Mankamentem jest brak turystycznej bazy noclegowej. Wybierając się na kilkudniowy spływ koniecznie należy zabrać namiot i inny sprzęt biwakowy.