Wakacje w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

do zwiedzania w Mielnie

25 October 2011r.

Grodziska słowiańskie — pierwsze znajduje się na wilgotnej łące, pod lasem, idąc drogą polną od ul. Kościelnej do ośrodka wypoczynkowego PGR. Jest to stożek ziemny otoczony fosą. Drugie istnieje na łące, nieco dalej w kierunku zachodnim, w stronę Mielenka. Według badań archeologicznych, pochodzą z IX lub X wieku, zamieszkane były przez pomorską ludność słowiańską. Kościół gotycki z XV wieku — znajduje się przy ul. Kościelnej 11, około 1 km na zachód od centrum Mielna. Stoi na niewielkim wzniesieniu, wokół którego są ślady fos. Niegdyś prawdopodobnie, poza funkcją sakralną, miał również znaczenie obronne, a jeszcze wcześniej samo wzgórze było przypuszczalnie pogańskim miejscem kultowym. Wskazują na to znalezione w pobliżu kościoła urny z popiołami. Kościół pochodzi z XV wieku, wieża z XVI, przebudowywany był kilkakrotnie, ostatnio w 1856 roku. Zachował gotycki styl. Jest murowany z cegły i kamienia polnego, orientowany jednonawowy, na rzucie prostokąta, z prezbiterium zamkniętym trójbocznie, oszkarpowany. W zewnętrznych murach kościoła, dość liczne kamienie, nieco obrobione, przedstawiające lub przypominające postacie ludzi i zwierząt. Dobudowane prezbiterium i transept pochodzą z 1856 roku. Od strony zachodniej dwukondygnacyjna wieża, masywna, pokryta miedzianym, namiotowym dachem. Jej grube mury i wąskie okna, wskazują na wcześniejsze, również obronne przeznaczenie. W górnej części mury wieży ozdabia ceglany fryz. Nad ozdobnym gotyckim portalem wejściowym w murach wieży znajdują się dwa fragmenty kamieni młyńskich. Kamienie młyńskie w murach kościelnych, bądź obronnych znajduje się na Pomorzu Środkowym dość często. Są to kamienie zużyte, a takie ich umiejscowienie oznaczało szacunek dla chleba. Nie było wolno bowiem niszczyć zużytych kamieni, lub używać ich na przykład na bruk, jako przyrządów dających pośrednio chleb. Z lewej strony wejścia głównego jest wmurowany kamień o ciemnej barwie, który kształtem przypomina siedzącego niedźwiedzia. Zabytkowy wystrój kościoła stanowią: barokowa ambona z XVI II wieku z rzeźbami 4 Ewangelistów i dwa dzwony kościelne z napisami majuskułą. Na jednym z nich jest napis: "0 Rex Gloriae Veni Cum Pace". W latach 1979—1981 wykonano nowe miedziane pokrycie dachu nad całym kościołem i wieżą, regotyzowano wnętrze, położono granitową posadzkę, ukształtowano po soborowo prezbiterium, poddano konserwacji ambonę oraz adaptowano teren przy południowej ścianie kościoła do odprawiania nabożeństw na wolnym powietrzu. Morska hudowla hydrotermiczna — na granicy Mielna i Unieścia w odległości 1 50 m od brzegu, znajduje się w morzu spory, pionowy walec stalowy dobrze widoczny z lądu. Wewnątrz walca zainstalowany był pływak, który przekazywał wahania poziomu morza do stacji mareograficznej PI HM usytuowanej niedaleko na wydmie. Tam specjalne urządzenie zegarowe, w sposób ciągły notowało wskazania pływaka. Obecnie urządzenia te są nieczynne, a stacja PIHM nie istnieje. Obelisk Trzydziestolecia — znajduje się w pobliżu skrzyżowania ulic Chrobrego i Kościuszki, w centrum Mielna. Stanowi pokaźny blok kamienno-betonowy, na którym znajduje się kompozycja trzech głazów i płyta z napisem: ,,W 30-lecie powrotu do Macierzy — Żołnierze — Społeczeństwu — Mielno 1 975 r." Dom Wypoczynkowy FWP "Dar Pomorza 5" — mieści się w Mielnie przy ulicy 1 Maja 1 3. Jest to uroczy pałacyk z XIX wieku wykonany w drewnie. Posiada okrągłą wieżyczkę o czterech kondygnacjach, liczne galeryjki, ozdobny dach i prezentuje się bardzo dekoracyjnie. Wykonany znakomicie przez doskonałych rzemieślników, był letnią rezydencją przedstawicieli burżuazji. Obecnie jest pensjonatem FWP. W jednym z artykułów napisano o tym budynku: "...architekturą przypomina tort ozdobiony bitą śmietaną, współgrający z pełnymi falbanek ubiorami ówczesnych wytwornych pań." Ośrodek Wypoczynkowy CHEMOBUDOWY Kraków "Unieście" — mieści się w Unieściu przy ul. Morskiej 12. Stanowi przykład współczesnego, dobrze rozwiązanego domu wczasowego, dla pracowników dużego przedsiębiorstwa. Temu zadaniu podporządkowana jest funkcja, racjonalna forma i zastosowane trwałe materiały budowlane. Ma jasny układ z podziałem na części — mieszkalną, żywieniową i rekreacyjną. Obliczony jest na przyjęcie dużej liczby wczasowiczów, którym zapewnia wygody i swoisty komfort wypoczynku. Przy funkcjonalnym rozwiązaniu budynku, zdołano zapewnić indywidualne cechy jego architektury, wyróżniające go z otoczenia. Żelbetowe konstrukcje, metalowe ściany osłonowe, kolorowy, blaszany dach, duże przeszklone powierzchnie — tworzą sprzyjającą wypoczynkowi atmosferę spokoju i pogody.

ocena 4.3/5 (na podstawie 11 ocen)

wczasy, zwiedzanie, Mielno, Unieście, rekreacja, wypoczynek, zwiedzanie