Wakacje w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

Frombork i okolice

25 May 2012r.

FROMBORK. Miasto odległe od Elbląga 33 km, leżące u stóp wzgórza nad Zalewem. W czasie ostatniej wojny zupełnie zniszczone. Ocalała jedynie katedra na wzgórzu. Frombork jest jednym z najstarszych miast Warmii. Przez, długi czas był stolicą biskupstwa warmińskiego. W dziejach Warmii i Prus odegrał wielką rolę i miał duże znaczenie-kulturalne. Dzisiaj ważny punkt turystyczny i kąpielisko nad Zalewem. Plaża piaszczysta i dobrze utrzymana. W lecie przybywa tu z każdym rokiem coraz więcej wczasowiczów. Pomieszczenia dla wycieczek i turystów w Schronisku Turystyczno-Krajoznawczym. Pokoje w prywatnych domach do wynajęcia w lecie. Znajduje się tu mała przystań rybacka, założona "'już w wieku XV. Zwiedzamy przede wszystkim muzeum Kopernika, który tu żył i umarł. Następnie katedrę, jedną z największych w Europie, wokół której skupiało się w ciągu kilku wieków ■ życie polskie na Warmii. Siedemnastu pokolei biskupów warmińskich było Polakami — gorącymi patriotami. Byli to. wielcy znawcy sztuki. Sprowadzali artystów malarzy i rzeźbiarzy, fundowali szkoły, drukowali dzieła naukowe i podręczniki w języku polskim i łacińskim, zakładali biblioteki i różne instytucje dobroczynne. Katedra ma charakter średniowiecznego zamku obronnego, jej styl nosi piętno różnych epok historycznych. Kościół zbudowany w latach 1329 — 1388 w stylu gotyckim ulegał w ciągu wieków przebudowom. W pobliżu wejścia do kaplicy Szembeka znajduje się grób Mikołaja Kopernika, tutejszego długoletniego kanonika, który mieszkał w sąsiedniej wieży przez 33 lata i tu w r. 1543 zakończył swe życie. Obok katedry w odnowionym w 1948 r. budynku mieści się muzeum kopernikowskie, W dawnych czasach ludność Fromborka trudniła się rybołówstwem, rolnictwem, tkactwem i browarnictwem. Dzisiaj Frombork staje się głównym punktem turystycznym Warmii. Rozwija się jako duże kąpielisko i miejscowość wczasowa. BRANIEWO. Miasto powiatowe w odległości 10 km na wschód do Fromborka. Wojna postąpiła z tym miastem okrutnie, bo zostały zaledwie niektóre przedmieścia, podczas gdy całe śrómieście leży w gruzach. Przed rozbiorami największe miasto na Warmii. Leży nad rzeką Pasłęką w odległości 7 km od jej ujścia do Zalewu. Stąd do Elbląga 41 km, do granicy państwowej 8 km. Kursują stąd autobusy PKS do Ornety oraz do Elbląga. Braniewo założone w początkach XIII w. było dawniej portem śródlądowym, miało bowiem połączenie z morzem przez głęboką wówczas rzekę Pasłękę. Dawniej nad Pasłęką górował zamek biskupi z r. 1279, rezydencja biskupów do r. 1340. W XIX w. zburzono go i na tym miejscu wznosi się dziś gmach Liceum Pedagogicznego. Zachowała się tylko brama gotycka, ganek obronny i otwory strzelnicze. Z innych zabytków zachował się duży gmach ufundowany przez Hozjusza w 1565 r. w stylu barokowym — to sławne w historii Warmii "Lyceum Hosianum", stanowiące przez jakiś czas rodzaj uniwersytetu, mającego dwa . wydziały: teologiczny i filozoficzny. Do dalszych zabytków Braniewa należy "Kamienny Dom'' "trzypiętrowy budynek barokowy z r. 1693 z ładną fasadą d portalem. Tu, w r. 1702, stał kwaterą Karol XII. Nad Pasłęką oglądamy stare mury obronne, na których opierają się dzisiejsze domy oraz stare spichlerze zbożowe. PASŁĘKA. Idąc wzdłuż rzeki do ialewu, dochodzimy do wsi Pasłęka. Jesit to stara osada rybacka, nazywana przez .rybaków Pasarią. Pasłęka jest kąpieliskiem morskim. 12

ocena 4.3/5 (na podstawie 11 ocen)

Oferty na wczasy nadmorzem w Polsce.
Frombork, przyroda, wakacje nad morzem, Braniewo