Wakacje w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

Gryfice

06 June 2012r.

GRYFICE 12 km Miasto położone nad Regą na Równinie Gryfickiej, przy skrzyżowaniu dróg do Trzebiatowa, Kamienia Pomorskiego, Płotów, Świdwina oraz przy linii kolejowej Goleniów - Kołobrzeg. Kursuje tu też lokalna kolej wąskotorowa. W najstarszych dokumentach nazwa miasta została zapisana jako Griphemberch (1264 r.}. Po II wojnie używano czasowo nazw: Zagórze, Gryfów nad Regą. Herb miasta nawiązuje do jego założyciela księcia Warcisława III. Na pieczęciach z przełomu XIII i XIV w. wyobrażany jest gryf stojący na podwójnej lilii, w XIV w. lilie zastąpiono falami rzecznymi. Ostatecznie ukształtował się wizerunek czerwonego gryfa na białym tle trzymającego w szponach złotą lilię heraldyczną. W X - XIII w. na miejscu obecnego miasta istniały trzy osady ludności pomorskiej, które po połączeniu się dały początek średniowiecznemu miastu. Prawa łokacyjne według kodeksu łubeckiego nadał w 1262 r. książę Warcisław III wraz z niemiecką nazwą Greifenberg. Po otrzymaniu praw miejskich do Gryfic zaczęli napływać osadnicy niemieccy. Lokowane miasto otrzymało 100 łanów ziemi i przywileje, w tym prawo połowu ryb i swobodnej żeglugi na Redze. Regą spławiano zboże do Trzebiatowa i Regoujścia, a stąd dalej do krajów nadbałtyckich. Na tym tle dochodziło do gwałtownych konfliktów z Trzebiatowem oraz z pobliskim klasztorem w Białobokach, ponieważ handel zbożem był podstawą rozwoju miast w XIV w. W tym czasie miasto stało się członkiem Hanzy. W połowie XIV w. zostało otoczone murami obronnymi. Na początku XVI w. w Gryficach żyło ok. 2 tys. mieszkańców. Wojna 30 - letnia i związane z nią grabieże i epidemie przyczyniły się do upadku miasta. Handel i rzemiosło całkowicie zamarły. Po śmierci ostatniego władcy pomorskiego, Bogusława XIV, Gryfice przeszły we władanie Brandenburgii, następnie Prus. W 1657 r. w okolice podeszły oddziały polskie dowodzone przez hetmana Stefana Czarnieckiego, walczące z podjazdami szwedzkimi. XVIII w. przynosi ożywienie gospodarcze, powstały dwa młyny, 2 karczmy, dochody czerpano z 1000 włók ziemi, 10 wiosek i 5 folwarków, ponownie rozwijał się handel. W 1790 r. wybudowano cegielnię, powstały tkalnie płótna. Gospodarka miasta opierała się przede wszystkim na rolnictwie, potem dopiero na handlu i rzemiośle. WII połowie XIX w. zaczął rozwijać się przemysł. Ożywienie przyszło po wybudowaniu linii kolejowej z Goleniowa do Kołobrzegu (1882 r.) oraz lokalnych kolejek wąskotorowych w 1896 r. do Niechorza, w 1898 r. do Dargosławia, w 1901 r. do Golczewa i w 1913 r. do Trzygłowia a także dróg bitych do Trzebiatowa i Płotów. Na początku XX w. uruchomiono cukrownię, fabrykę wyrobów ceramicznych i pieców, wapiennik, fabrykę mączki ziemniaczanej i marmolady. Miasto staje się ośrodkiem przemysłowo - handlowym a także kulturalno - oświatowym. Z Gryfic pochodził znany wydawca źródeł archiwalnych F. Dreger. Gryfice zdobyte zostały 6 marca 1945 r. przez wojska radzieckie w wyniku walk z Niemcami, zniszczenia sięgnęły 40 %. Po wojnie odbudowano i uruchomiono cukrownię, wytwórnię płatków ziemniaczanych, zakłady drzewne, młyn, zakłady budowlane, mechaniczne i inne. Obecnie miasto jest ośrodkiem administracyjno -gospodarczym, siedzibą władz miasta i gminy oraz urzędu rejonowego. Mieszka w nim ok. 18 tys. mieszkańców. W Gryficach jest do obejrzenia kilka cennych obiektów: * Kościół pw. Wniebowzięcia NMP zbudowany z cegły w XIV w. w stylu gotyckim, o trzech nawach. Wieża pochodzi z XV w., przykryto ją hełmem XVII - wiecznym. Na wieży jest 9 ceglanych maszkaronów (według legendy są to podobizny ówczesnych mieszczan). Kilkakrotnie zniszczony był przez pożary (1496, 1558, 1562, 1568 r.). Największy, w 1658 r. zamienił kościół w ruinę. Wyposażenie kościoła pochodzi z XVIII w. Jest to barokowy ołtarz i ambona, stalle kolatorskie, neobarokowe organy 40 głosowe z 1911 r. oraz epitafia z XVIII w. * Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ks. biskup Adolf Bertram z Wrocławia erygował tutaj parafię katolicką w 1914 r. wyłączając ten teren z parafii w Kołobrzegu. Sporadycznie nabożeństwa odbywały się już w 1912 r. w prowizorycznej szopie. W 1932 r. wybudowano kościół a budowniczym był ks. Edmund Wende. * Gotycka kaplica św. Jerzego z XIV w., usytuowana w obrębie murów cmentarnych, zbudowana została z licowanej cegły (poza planem). * Fragmenty murów obronnych. Kiedyś mury opasywały całe miasto, (dłuższa oś wynosiła 650 m, a krótsza 350 m). Do dzisiaj zachowały się niewielkie fragmenty z bramami: Kamienną - nazwę wzięła od młyna kamiennego usytuowanego w pobliżu. Zbudowana w XV w. przy wylocie drogi w kierunku Trzebiatowa i Kołobrzegu. Wysoką - gotycka brama z XV w. z elementami renesansowymi (przebudowana w XVII w). Zwano ją także Szczecińską, Kamieńską, Nowogardzką czy Stargardzką. W bramie niewielka izba (minimuzeum), gdzie gromadzone są materiały dotyczące historii miasta. Basztą Prochową - zbudowana została w XIV w., nadbudowana w XV w. Mieści się w północno - wschodniej części obwarowań miejskich, w pobliżu Regi, była wieżą strzelniczą. Składa się z dwóch cylindrów (górny o mniejszej średnicy). * Kamieniczki mieszczańskie z XIX i XX w. * W zakolu nad Regą utworzony został park miejski (26 ha), zaliczany do najciekawszych akcentów urbanistycznych. W parku wzniesienie zwane Górą Straceń oraz stare aleje lipowe. Dla upiększenia otoczenia na Redze utworzono został niewielki wodospad. Na południe od Gryfic w rejonie Barkowa - Smolęcina znajduje się sztuczny zbiornik wodny na Redze. W Baszewicach bardzo dobre warunki do wypoczynku i uprawiania sportów wodnych. Hotel "Miejski" ul. Kościuszki 13, tel. (0931) 25-21 * Hotel "Relaks" ul. 1 Maja 30, tel. (0931) 23-69 Hotel Cukrowni ul. Cukrownicza »■ Hotel "Venus" ul. Parkowa 12 Restauracja "Jutrzenka" ul. 3 Maja 3a, tel. (0931) 30-89 Restauracja "Santiana" ul. ks. Ruta 10 Restauracja i kawiarnia "Kaprys" ul. Dąbskiego, tel. (0931) 20-41 » Kawiarnia "Biała Dalia" ul. Prusa 1. tel. (0931) 35-54 Kawiarnia "U Andrzeja" ul. Pocztowa, tel. (0931) 44-57 »- Kawiarnia "Eldorado" ul. Akacjowa Stacje benzynowe: ul. Broniszewska (całą dobę), ul. Trzygłowska

ocena 4.3/5 (na podstawie 11 ocen)

Gryfice, wakacje nad morzem, ziemie szczecinskie