Wakacje w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

Historia Lęborka

25 May 2012r.

LĘBORK. Miasto powiatowe o 12 000 mieszkańców. Leży na ważnym szlaku handlowym Gdańsk—Słupsk. Śródmieście zniszczone w roku 1945, ale przedmieścia i dzielnice willowe ocalały. Miasto położone jest na rozległym dnie pradoliny nad rzeką Łebą oraz na zboczu wzgórza. Nad miastem wznosi się obronna góra z parkiem i wieżą widokową. Pomieszczenie — w miejscowym hotelu. Odległości i komunikacja. Do Wejherowa 37 km, do Słupska 51 km, do Łeby 30 km, do Bytowa 55 km, do Gdańska 80 km, do Szczecina 282 km. Bezpośrednie pociągi z Warszawy, Łodzi i Poznania. Z Gdyni 2 godziny jazdy koleją. Komunikacja autobusowa PKS do Kartuz, Sierakowic, Słupska, Bytowa. Historia. Miasto założyli Krzyżacy w r. 1341 na miej -scu dawnej osady słowiańskiej, budując zamek, mury obronne i wały dokoła miasta. Po upadku Zakonu w r. 1466 drugim pokojem toruńskim Lębork przeszedł do Polski jako lenno księcia pomorskiego. Po śmierci ostatniego księcia, Bogusława XIV, w r. 1637 Lębork wcielony został do Polski. Wprowadzono tu prawo polskie ,sądownictwo z prawem apelacji do trybunału koronnego, a szlachta miejscowa uzyskała równouprawnienie ze szlachtą polską za to, że wiernie stała u boku Polski, walcząc pod Cecorą i Chocimem. Gdy ziemia lęborska została odstąpiona w r. 1657 jako lenno elektorom brandenburskim, szlachta okoliczna odmówiła złożenia hołdu Hohenzollernowi, a urzędy miejscowe nadal trzymała w .swych rękach i co roku odbywała swe sejmiki. Dopiero po roku 1772 już za czasów niewoli pruskiej, szlachta powoli się niemczy. Przy mowie polskiej pozostaje tylko lud tutejszy przez długie lata. Do dziś mieszka tu jeszcze kilkanaście rodzin kaszubskich, autochtonów, którzy przetrwali burze dziejowe i całą germanizację. Również po wsiach okolicznych możemy .spotkać autochtonów polskich. Zwiedzanie. Z dawnych zabytków zachowało się bardzo mało. Zamek krzyżacki został przebudowany kilkakrotnie w ciągu dziejów i zmienił swój wygląd zupełnie. Mieści się w nim dziś sąd grodzki. Z dawnego gmachu zachowały się obszerne piwnice i szczyt dachu w tylu gotyckim. Sąsiedni młyn również posiada piękny gotycki szczyt. Zamek wraz z młynem mieści się na dawnej wyspie i do dzisiaj widzimy jego obronne położenie. Najlepszy widok na zamek mamy z alei po przeciwnej stronie rzeki. 94 W pobliżu rynku wznosi się kościół św. Jakuba, pochodzący z XIV wieku, o sklepieniu późnogotyckim. Godny uwagi portal we wieży. Wschodni szczyt posiada trzy piętra fryzów o ślepych oknach gotyckich i obszerny gzyms z. wieżycz-:kami. Wnętrze zawiera kilka pamiątek, jak obraz olejny w głównym ołtarzu malowany w r. 1722 przez Stanisława Kitowskiego, grobowce rodziny Wejherów z XVII wieku (za głównym ołtarzem), liczne epitafia i resztki fresków na :ścianie nawy głównej. Tabernaculum głównego ołtarza jest wykładane kością słoniową. Poza kościołem resztki murów obronnych i baszta Efeu z r. 1784. Po bramach Słupskiej i Gdańskiej dzisiaj ani śladu. Również nie zachował się gotycki ratusz, który stał na ■środku rynku. Na zakończenie zwiedzania Lęborka spacer do parku miejskiego na wzgórzu, gdzie wyjście na wieżę widokową wynagradza trud wspinaczki .Widok rozległy na miasto w dole, szeroką dolinę Łeby i okoliczne wzgórza, lasy i jeziora. U stóp parku w dolinie duży basen pływacki z wodą bieżącą, przepływającą z rzeki Łeby.

ocena 4.2/5 (na podstawie 5 ocen)

wczasy, lębork, historia