Wakacje w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

Łeba dziś

25 May 2012r.

Dziś Łeba staje się centrum szkolenia naszej młodzieży w żeglarstwie, mając do dyspozycji dwa rozległe jeziora. Jezioro Sarbskie, 650 ha, płytkie, piaszczyste., głębokości zaledwie 2 — 3 metrów, jest 6,5 km długie, względnie czyste; w czasie przypływu morza słona woda dostaje się do jeziora z morza. Żyje w nim specjalny gatunek małego wąskogłowego węgorza; widocznie większe sztuki, wymykają się na tarło na morze. Może tu również zachodzić wypadek powolnego wzrostu węgorza. Z ryb jeziornych 50% przypada na leszcze potem idą węgorze, szczupaki, sandacze i drobna, ryba, jak płotka, lin,, okoń. Wydajność jeziora wynosi 12 — 15 kg ryb z jednego-ha rocznie. Jezioro Łebskie, czyli Żarnowieckie, ma 7 500' ha, długości 18 km, szerokości 8 km, głębokości 2 — 4 metrów. Brzegi są zarośnięte. Rybostan: leszcz (50%), a na drugim miejscu nie węgorz, lecz sandacz. Potem idą węgorze, szczupaki i inne. Wydajność jeziora wynosi do- 20 kg ryb z 1 ha rocznie. Łeba posiada wiele atrakcji, a to: rzadko na świecie spotykane skupienie wód, a mianowicie rzeki, dwóch jezior i morza, dalej wymarłe miasto zasypane piaskami, największe w Europie zjawisko wędrujących wydm piaszczystych, rezerwaty dzikich łabędzi i czapli na Jeziorze Sarbskim, wreszcie ukryte wśród wydm i lasu stanowisko wyrzutni hitlerowskich torped V-l. W Łebie mało mamy zabytków i pamiątek historycznych. Kościół, zbudowany w roku 1683, posiada przed głównym ołtarzem płyty grobowe z wapienia Wejherów i Krokowskich, z napisami łacińskimi. Magnackie te rody znane nam z Pomorza Gdańskiego, miały majątki ziemskie również w powiecie lęborskim, Wśród starych domów jeden, mianowicie przy ulicy Kościuszki Nr 18 — to dawna wędzarnia ryb. Ostatnią zachowaną pamiątką historyczną miasta Łeby jest najstarsza pieczęć miejska ,znajdująca się dziś w magistracie. Na srebrnym polu nad niebieskimi falami widzimy pływającego lwa morskiego (morsa), a na jego grzbiecie widnieje czarny krzyż krzyżacki. Pieczęć ta pochodzi w XIV wieku i dowodzi ,że już wtedy Łeba była portem i zajmowała się handlem zamorskim i rybołówstwem. Wycieczki 1) Do, Zamarłego Lasu i Parku Narodowego, 7 km na zachód. Idzie się ulicą Sienkiewicza od mostu na rzece, potem autostradą do lasu i na prawo (na lewo droga prowadzi do, wsi Rąbki). W 20 minut od wyjścia z miasta jesteśmy na, plaży. Plażą pieszo na zachód półtorej godziny do gór, ruchomych wydm usypanych przez wiatr. Jest to jakby mały wycinek pustyni. Piaski w słońcu są tak białe jak śnieg. Patrząc z, grzbietu wydm. widzi się, jak morze przybiera barwę ciemnogranatową. Z najwyższej wydmy fantastyczny widok na pustkowia, Jezioro Łebskie i morze. Widać wioski na przeciwległym brzegu. W kotlinkach między wydmami 12 sterczą pnie zamarłych drzew — resztki lasu, przez który przeszła wydma. 2) Do wsi Żarnowska nad Jeziorem Łebskim, 5 km. Idziemy na południe gościńcem w stronę Lęborka i po 2 km marszu skręcamy pod lasem na prawo boczną drogą brukowaną. Żarnowska to wieś letniskowa, położona pod lasem nad jeziorem. Przez cały czas pod panowaniem. Niemców, tj. od roku 1772 aż po rok 1939, wieś zatrzymała dawną nazwę słowiańską Czarnowskie jako urzędową i ta nazwa figurowała nawet na mapach niemieckich. Dopiero w r. 1939 hitlerowcy przezwali wieś Lebafelde. We wsi zachowało się jeszcze kilkanaście rodzin Słowińców, mieszkających w domach o typie budownictwa słowiańskim. Żarnowska znana jest z głośnego, swego czasu wykopa. liska: okrętu Wikingów, długości 13,5 metrów, który wydobyto z ibagna nad kanałem (w r. 1898). Dziś okręt ten jest w Muzeum w Szczecinie. W Żarnowskiej jest gospoda i sklep.. 3. Dookoła Jezior a, S arb s k i e g o — razem 17 km. Wydłużony jego kształt (6,5 km długości i niecały kilometr szerokości) powstał przez zasypanie północnego brzegu przez masy piasków, które zatamowały odpływ wód. Dopiero zbudowany sztuczny kanał do rzeki Łeby odwodnił jezioro. W odległości 3 km od Łeby Nawęcin — siedziba Szkoły Rolniczej. 4) Do Białej Góry, 23 km, wycieczka na cały dzień. Zaleca się zabrać żywność, gdyż po drodze brak sklepu. Idziemy plażą z. Łeby na wschód, potem przechodzimy przez zupełne pustkowia, wrzosowiska i lasy sosnowe, okolicę zupełnie niezamieszkałą. W odległości 8 km od Łeby widok z wydmy wędrownej o wysokości 30 metrów. Dalej spotykamy na plaży wrak okrętu handlowego, zarytego w piasek pod wydmą. Zaraz po przejściu strumienia wpadającego do morza skręcamy z plaży drogą piaszczystą do wsi Lubiatowa (z Łeby 16 ikm). Stąd do Białej Góry, kąpieliska morskiego lasem jeszcze 7 km. 5) Do Lęborka na pół dnia, koleją lub autobusem

ocena 4.2/5 (na podstawie 5 ocen)

Czasem najlepsze wakacje można spędzić w Polsce.
wczasy, Łeba, krajobraz