Wakacje w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

Puszcza Goleniowska

06 June 2012r.

BROJCE 12 km Wieś - siedziba władz gminy. Brojce znane są od XIII w. W dokumentach z 1290 r. wymienia się Jana z Brojc, brata opata Thitbolda z Białoboków. Później wieś była lennem rodu von Manteufel. W 1627 r. majątek rodzinny podzielony został pomiędzy trzech synów Krzysztofa Manteufla. W następnym okresie części te dostały się w inne ręce, jako spłata zadłużeń (m.in. tajnego radcy J.E. Lettow'a i K. Schroedera, burmistrza Trzebiatowa). Należy zobaczyć: * Kościół zbudowany na planie prostokąta z trójbocznie zamkniętym prezbiterium (II poł. XV w.) w stylu późnogotyckim. W XIX w. od strony zachodniej dostawiono drewnianą, oszalowaną dzwonnicę. Wewnątrz znajduje się drewniana chrzcielnica późnorenesansowa i barokowy ołtarz z początku XVIII w. Rzesznikowo (woj. koszalińskie) 22 km Skrzyżowanie z drogą nr 6 Goleniów - Koszalin Trasa nr 3c Droga Nr 108 Płoty - Golczewo - Parłówko Płoty (patrz trasa nr 3) " km MECHOWO 7 km Duża wieś z kościołem zbudowanym z głazów narzutowych w XVII w. Wieża jest drewniana. Wewnątrz znajduje się wyposażenie z XVIII w. Na północ od wsi wznosi się Wyżynka 57 m n.p.m. UNIBÓRZ 17 km Wieś otoczona lasami Puszczy Goleniowskiej. Kościół kamienny zbudowany w XVIII w. w stylu neoromańskim. Rośnie tu piękny okaz buka. Golczewo (patrz trasa nr 2c) 23 km GADOM 28 km Wieś w której zachował się pałac z końca XVIII w., rozbudowany w XIX w., dziś uległ ruinie, park z przewagą drzew rodzimych. Rośnie w nim stary cis drzewiasty, jodła kaukaska, świerki, lipy, dęby, wejmutki, sosny czarne i żywotniki. WYSOKA KAMIEŃSKA 34 km Osiedle powstałe przy węźle kolejowym. Tutaj krzyżują się linie kolejowe do Szczecina, Świnoujścia, Kamienia Pomorskiego i Płotów (na odcinku Wysoka Kamieńska - Płoty został zawieszony ruch pasażerski). Parłówko (patrz trasa nr 1) 41 km Trasa nr 3d Droga Nr 102 Trzebiatów - Gołańcz Pom. (Kołobrzeg) Trzebiatów (patrz trasa nr 4) 0 km Gołańcz Pom. 6 km GOSŁAW Wieś położona 1 km na południe od Gołańczy Pom. W pobliżu przebiega linia wąskotorowa (obecnie ruch pasażerski zawieszony). * We wsi zachował się kościół zbudowany z kamienia i cegły z XIII w. Wieża i część nawy głównej dobudowane zostały w XIV w. Wieżę przykryto barokowym hełmem. Szczyt ozdobiono sterczynami i ostrołukowymi blendami, w ścianie południowej znajduje się kamienny, ostrołukowy portal. Na dwóch kamieniach umieszczono gmerki w postaci kwadratowej i romboidalnej szachownicy, co jest rzadko spotykane w północnej części województwa. Prezbiterium przykrywa sklepienie gwiaździste (XV w.), jest zabytkowy krzyż. Empora muzyczna z organami wsparta jest na 6 słupach. Ambonę wykonano w stylu barokowym. Turystyczne trasy kolejki wąskotorowej

ocena 4.3/5 (na podstawie 11 ocen)

ziemie szczecinskie, przyroda