Wakacje w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

Ziemie Szczecińskie

06 June 2012r.

PŁOTY, Miasto położone nad rzeką Regą na Równinie Gryfickiej. Krzyżują się tu drogi z Gryfic, Koszalina, Świdwina, Nowogardu, Wolina, Kamienia Pomorskiego oraz linie kolejowe Goleniów - Kołobrzeg i Wysoka Kamieńska - Worowo (zawieszony ruch pasażerski). Od 1277 nazwa miasta brzmiała: Plotę, Plot, Platów, Plato, i w ostatecznej formie zniemczonej Plathe. Pochodzi od słowiańskiego słowa "płot" i oznacza miejsce warowne, ogrodzone palisadą, płotem, zabezpieczające skrzyżowanie szlaków komunikacyjnych. Miasto na przełomie XIII i XIV w. pieczętowało się herbem, na którym widniał gryf książąt pomorskich, a pod nim gałązka. W okresie późniejszym dodano do szponów trójliść. Obecnie herb przedstawia na białym polu skrzydlatego czerwonego gryfa zwróconego w lewo. Przy przeprawie przez rzekę Regę, we wczesnym średniowieczu Pomorzanie zbudowali gród obronny, przy którym powstała osada, z czasem przekształciła się w miasto. W 1277 r. Płoty należące wówczas do rycerza Dobiesława Wotucha zostały lokowane na prawie lubeckim. Po podziale Pomorza w 1295 r. Płoty wraz z okolicznymi ziemiami weszły w skład Księstwa Wologoskiego. Od XIV w. Płoty często zmieniały właścicieli. Były to rycerskie rody pomorskie: Heydebrecków, Plotow, Blankenbergów, Plotze'ów, Troyenów, Ebersteinów, Bismarcków, Ostenów, Bitcherów. Ostatecznie znalazły się w ręku Prus. W Plotach zbudowano dwa zamki. Miasto nigdy nie zostało obwarowane murami obronnymi. Ludność miejska trudniła się głównie rolnictwem, rybactwem, hodowlą bydła, uprawą chmielu, handlem drzewem. Mimo położenia na ważnych szlakach handlowych zawsze odgrywało rolę lokalnego ośrodka gospodarczego. W 1882 r. przez Płoty zbudowano linię kolejową z Goleniowa do Kołobrzegu, a w 1909 z Wysokiej Kamieńskiej do Worowa. Wówczas miasto stało się znaczącym węzłem kolejowym. W czasie II wojny światowej uległo zniszczeniu w ok. 30 %, zajęte przez wojska radzieckie 5 marca 1945 r. Po wojnie stało się ważnym ośrodkiem o znaczeniu lokalnym. Z zabytków zachowały się: * Stary Zamek wzniesiony w XIV w. na miejscu słowiańskiego grodu z IX - X w. W 1577 r. został przebudowany w stylu renesansowym, później na rezydencję pałacową w kształcie wieży. Pożar zniszczył zamek w 1860 r. Odbudowano go w latach 1957 - 63 r. i przeznaczono na archiwum państwowe. Przy zamku rośnie jedna z najgrubszych w województwie topoli czarnych o obw. 605 cm. * Nowy Zamek zbudowany w stylu renesansowym w XVII w. nad Regą. Rozbudowany w latach 1901 - 11. Zwraca uwagę ciekawa brama wjazdowa i piękny park. Był siedzibą rodu Bismarcków. Obecnie znajduje się w nim Zespół Szkół Rolniczych. * Obecny kościół zbudowano w latach 1902 - 3 z fundacji rodzin von Ostenów i von Bismarcków. Powstał na miejscu starszego, który pod koniec XIX w. został rozebrany. * Dwa grodziska nad Regą. Obiekty przyrodnicze można obejrzeć w: * Parku Miejskim - położonym nad Regą. Wśród różnorodnego drzewostanu na wyróżnienie zasługują: orzeszniki pięciolistne, jodła grecka, dąb szypułkowy o obw. 465 cm, morwy białe. ® Wieża gotycka; @ Skrzydło renesansowe; © Dawny dziedziniec; ® Miejsce bramy * Parku przy Zespole Szkół Rolniczych (nowy zamek). Park ten łączy się z parkiem miejskim. Ma również cenną kolekcję drzew i krzewów. Wśród drzew liściastych wyróżnia się orzesznik pięciolistkowy i siedmiolistkowy, katalpa, perłkowiec japoński, glediczja trójcierniowa i jej odmiana bezbronna, orzech czarny, buki czerwonolistne i strzępołistny, dęby czerwone, lipa długoogonkowa, magnolie i inne pospolite występujące w parkach. Jest w parku dużo drzew iglastych: świerki białe, kłujące, sitkajski, pospolite (jeden z nich o obw. do 390 cm), sosna czarna, limba, modrzewie europejskie i japońskie, żywotniki zachodnie, cyprysiki groszkowe i inne. Najcenniejsze drzewo to piękny kasztanowiec biały (obw. 470 cm) z osobliwym "wieńcem" 9 ukorzenionych konarów, jest to unikatowe i osobliwe zjawisko. Istnieje możliwość noclegu w Internacie Zespołu Szkól Rolniczych ul. Paderewskiego 13, tel. (0931) 54-43 •• Restauracja "Słoneczna" ul. Sienkiewicza, tel. (0931) 53-78 <*■ Kawiarnia "Stokrotka" ul. Sienkiewicza, tel. (0931) 53-78 «•- Stacja benzynowa ul. I Armii Wojska Polskiego, tel. (0931) 53-30 6 km na północ od Płotów odchodzi droga w lewo do Baszewic. BASZEWICE Wieś położona 8 km od Płotów i 2 km na zachód od głównej trasy. Na wzniesieniu stoi kościół zbudowany z kamienia polnego w XV w. Wart uwagi jest głaz narzutowy "PŁOMIEŃ" o obw. 6,5 m, wys. 2,5 m. Pomnik przyrody - dąb o obw. 465 cm. Z Baszewicami związana jest legenda o zakopanych skarbach w grodzisku. TRZYGŁÓW Wieś leży pomiędzy dwoma częściami jeziora Trzygłowskiego, 2 km na zachód od linii kolejowej Goleniów - Kołobrzeg (stacja Baszewice). Prawie cała wieś należała do katolickiej rodziny von Thadenów, którzy obok pałacu mieli swój kościół. * Zachował się pałac z XIX w. Pałac budowany był etapami od połowy XVII w. Ostatecznego kształtu nabrał w XIX w. Zniszczony podczas ostatniej wojny, wyremontowany został w latach siedemdziesiątych. Za pałacem niewielki park krajobrazowy (2 ha), kilka ciekawych drzew: lipy o obw. do 590 cm, stare jawory, klony graby, jesiony, żywotnik zachodni, wejmutka, jedlica Douglasa, świerki. Przed pałacem okazały gazon i 3 potężne dęby o obw. do 670 cm zwane "Dębami Trzygłowa" (najgrubsze w woj. szczecińskim). * Drewniany zabytkowy kościół zniszczony w latach pięćdziesiątych. Zachowała się poprotestancka świątynia z 1896 r. zbudowana przez rodziny ewangelickie mieszkające w wiosce. * Na południowy - wschód od wsi, nad rz. Gardominką zachowało się grodzisko średniowieczne, otoczone dwoma fosami i wałem. Wały o wysokości 10 m. Rosną tu pomniki przyrody (jesion o obw. 4,5 m), Według legendy, w czasach pogańskich w Trzygłowie znajdował się chram boga Słowian.

ocena 4.3/5 (na podstawie 11 ocen)

Czasem najlepsze wakacje można spędzić w Polsce.
ziemia Szczecińska, wakacje nad morzem, nad morzem